от 1994г.

В началото на 90-те години семейство Лидия и Момир Попович са препоръчани да гледат демонстрация на Rainbow. В момента, в който виждат машината решават да я закупят, тъй като член на тяхното семейство е имал жизнена необходимост от чист въздух у дома. След като се уверяват лично в ползите и ефикасността от чистенето с Rainbow, те решават, че личният им опит е свидетелство за това, че каквото обещават, това и ще доставят. Убедени в продукта и изпълнени с вяра, отварят първия си офис в София през 1994г. Превръщат този бизнес в своя лична мисия и успехите им не закъсняват.  В рамките на няколко години обединяват страните България, Румъния, Сърбия и Македония под общото име „Регион Балкан“.

Днес централният офис за региона се намира в Rainbow Plaza, гр. София.

В настоящия момент Лидия Попович е Registered General Distributor (RGD) на целия „Регион Балкан“. Благодарение на професионалния ѝ опит и бизнес нюх, от година на година „Регион Балкан“ се превръща в стабилен и успешен пазар на Rainbow. Ръстът в продажбите на Балканите е пропорционален на ръста на компанията в световен мащаб, което свидетелства за значителен принос и устойчивост към резултатите на компанията.

Още за нас